Etiket arşivi Tez Hazırlama

Tez Düzenlemeyi Kimler Yapar?

Yüksek lisans  ve doktora tez düzenleme işlemi, öğrencilerin tez yazım süreci bittiğinde enstitüye tez teslim ettikleri esnada yapılan bir işlemdir. Bu işlem oldukça önemlidir. Tez hazırlamak zorlu bir süreç olmanın yanı sıra ciddi emek ve zaman istemektedir.  Yüksek lisans tezi hazırlayan insanlar genelde iş yaşamını da beraberinde sürdürmektedir. Bu durum, bu iş için yeteri özeni gösterememekle beraber kişinin hayatına baş ağrısı olarak yansımaktadır. İş stresinin yanında bir de tez hazırlama ve düzenleme stresi çekilmez bir hal almaya başlar. Tez hazırlama ve düzenleme, lisansüstü eğitimin son aşaması olsa da herkes bu aşamayı başarı ile tamamlayamamaktadır. Esasında birçok kişi ders döneminde zorluk çekerken ders döneminde çok başarılı olup da tezini veremeyenlerin sayısı az değildir. Bununla birlikte çoğu kişi tezini hazırlayıp savunmasına rağmen enstitünün istediği biçimsel düzenlemeleri gerçekleştirmekte zorluk yaşamaktadır.

Yüksek lisans ve doktora tez düzenleme işlemleri kolay sanılsa da oldukça zor bir işlemdir. Çünkü tez yazım süreci bittiğinde enstitüler kendi yayınlamış oldukları tez yazım kılavuzu doğrultusunda öğrencilerin tezlerini kendi belirledikleri kılavuzda yer alan kurallara göre düzenlemeleri istenmektedir. Tezler kılavuzda yer alan kurallara göre düzenlenmezse eğer kabul edilmemektedir.
Devamını oku